Suomeksi In English

Viherproggis (2 kirjaa) — Viherproggis 1 - viheralueiden kestävä kehitys, työturvallisuus ja kunnossapito; Viherproggis 2 - viheralueiden rakentaminen ja kasvillisuuden suunnittelu

Karjalainen, Kaisa; Tajakka, Hanna
Titel: Viherproggis (2 kirjaa) — Viherproggis 1 - viheralueiden kestävä kehitys, työturvallisuus ja kunnossapito; Viherproggis 2 - viheralueiden rakentaminen ja kasvillisuuden suunnittelu
Författare: Karjalainen, Kaisa (Författare)
Tajakka, Hanna (Författare)
Artikelnummer: 9789521367670
Form: Produkt med flera delar
Tillgänglighet: Kan förhandbeställas. Boken utkommer 19.7.2024 och levereras efter det.
Utgivningsdatum: 19.7.2024
Pris: 62,00 € (56,36 € moms 0 %)

Förlag: Utbildningsstyrelsen
Upplaga: 1. upplaga, 2024
Utgivningsår: 2024
Språk: finska
Antal sidor: 610
Produktgrupp: Ammatillinen koulutus
Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

Skolnivå: Yrkesutbildning
Ämnesord: puutarha-ala, ammatillinen koulutus, viherala
Uudistettu Viherproggis -oppimateriaali on tarkoitettu puutarha-alan tutkintojen viheralan opintoihin. Materiaali on jaettu kahteen kirjaan, jotka myydään yhtenä kokonaisuutena.

Kirjassa 1 käsitellään koko viheralaa koskevat kestävän kehityksen näkökohdat, opetellaan toimimaan turvallisesti ja tutustutaan alan työkoneiden käyttöön sekä viheralueiden kunnossapidon tehtäviin. (280 sivua)

Kirjassa 2 paneudutaan viheralueiden rakentamiseen ja kasvillisuusalueiden suunnitteluun. (310 sivua)

Oppimateriaalissa opiskeltavat asiat ovat vuoden 2022 tutkinnon perusteiden mukaisia.

Kirjoissa kerrotaan lukukohtaisesti, mitä turvavarusteita, työvälineitä ja koneita eri työtehtävissä tarvitaan. Havainnolliset valokuvat ja piirrokset, taulukot, tietolaatikot ja laskuesimerkit tarkentavat tekstejä. Lukujen lopussa on aiheeseen liittyviä tehtäviä ja vinkkejä lisätiedon hankintaan.

Luvut on nimetty töiden mukaan niin, että ne etenevät vaihe vaiheelta kohti valmista lopputulosta. Aina tämä ei kuitenkaan työn monimuotoisuuden vuoksi ole ollut mahdollista. Tällöin tekstissä on viitattu muihin lukuihin, joista löytyy lisätietoa käsiteltävästä asiasta. Molempien kirjojen loppuosaan on koottu käsitteistö ja hakemisto. Käsitteistöstä löydät tärkeimpien ammattitermien määritelmät. Hakemiston avulla voit etsiä, millä sivulla mitäkin asiaa on käsitelty. Kirjan 1 lopussa on alan kattava perussanasto suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kirjan 2 loppuun on kerätty yleisimmät viherrakentamisen kasvit ja niiden kasvupaikkavaatimukset.