Suomeksi In English

Zooma in på kemi 7–9, del 1

Haajamo, Ville; Holmström, Gerd; Sjöblom, Maria
Titel: Zooma in på kemi 7–9, del 1
Författare: Haajamo, Ville (Författare)
Holmström, Gerd (Författare)
Sjöblom, Maria (Författare)
Artikelnummer: 9789521366000
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 27,00 € (24,55 € moms 0 %)

Förlag: Utbildningsstyrelsen
Serie: Zooma in på
Upplaga: 2. upplaga, 2022
Utgivningsår: 2021
Språk: svenska
Antal sidor: 138
Produktgrupp: Specialundervisning
Kemi
Grundläggande utbildning
Skolnivå: Högstadium
Zooma in på kemi 7-9 är en läromedelsserie som är lätt att läsa och lätt att förstå. Läromedlen lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. De kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. Läromedelsserien täcker innehållet i läroplanen för kemi i årskurserna 7-9 och bildar tillsammans med Zooma in på fysik 7-9 en helhet.

Den första delen av tre är indelad i sex kapitel: Vad är kemi, ämnen och blandningar, separeringsmetoder, atomer och grundämnen, kemisk reaktion och vatten. Varje kapitel har en likadan uppbyggnad och inleds med en helsidesbild som ger en introduktion till kapitlets tema. På den första textsidan finns ett inledningsexperiment som ska inspirera och väcka intresse för kapitlets innehåll. Stor vikt har lagts vid begrepps- och läsförståelsen. Nya begrepp som är av central betydelse för innehållet finns förklarade bakom qr-koder som finns inne i boken i nära anknytning till den text där begreppet introduceras. I slutet av varje kapitel finns uppgifter i tre olika kategorier för att underlätta differentiering. I boken finns Visste du att-rutor som ger tilläggsinformation om det aktuella temat för de elever som vill läsa lite mera.

Läromedlen kompletteras med material för läraren på Utbildningsstyrelsens webbplats. Materialet innehåller undervisningstips, facit till uppgifterna, extra material för att träna begrepp och jobba med bilder samt stöd för elevernas självutvärdering.