Suomeksi In English

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Titel: Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014
Artikelnummer: 9789521360022
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 38,90 € (35,36 € moms 0 %)

Förlag: Utbildningsstyrelsen
Serie: Föreskrifter och anvisningar 97
Upplaga: 2. upplaga, 2015
Utgivningsår: 2014
Språk: svenska
Antal sidor: 472
Produktgrupp: Grunder för läroplaner och examina
Skolnivå: Yrkesutbildning
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är en av Utbildningsstyrelsen utfärdad föreskrift, enligt vilken de lokala läroplanerna utarbetas. Grunderna för läroplanen fungerar som ett gemensamt underlag för de lokala läroplanerna och bidrar på det viset till att uppnå en likvärdig utbildning och lika rättigheter för eleverna i hela landet. Grunderna stödjer och styr ordnandet och genomförandet av undervisningen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen innehåller riktlinjer om utgångspunkterna för undervisningen samt målen för och det centrala innehållet i undervisningen. I grunderna behandlas också utvecklande av verksamhetskultur och samarbete, genomförande av fostran, undervisning och handledning, stöd för lärande och skolgång, elevvård och bedömning av lärande. För att stödja utbildningsanordnarna innehåller grunderna hänvisningar till de lagar som styr undervisningen samt anvisningar om den lokala läroplanen.

Rekommendationer om mål, innehåll och bedömningen av elevens lärande i undervisning i samiska, romani och elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen utgör bilagor till grunderna.