Suomeksi In English

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 — Grunderna för läroplanen för gymnasieutbilning för unga

Titel: Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 — Grunderna för läroplanen för gymnasieutbilning för unga
Artikelnummer: 9789521366246
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 35,00 € (31,82 € moms 0 %)

Förlag: Utbildningsstyrelsen
Serie: Föreskrifter och anvisningar 2019:2b
Upplaga: 2. upplaga, 2021
Utgivningsår: 2019
Språk: svenska
Antal sidor: 411
Produktgrupp: Grunder för läroplaner och examina
Skolnivå: Gymnasiet
Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 är en av Utbildningsstyrelsen fastställd föreskrift som ligger till grund för utbildningsanordnarens läroplansbeslut. Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 ger en gemensam grund för de lokala läroplanerna och främjar genomförandet av en jämlik undervisning i hela landet.

I Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 fastställs mål och centralt innehåll för mångsidig kompetens och för läroämnena samt för den övriga undervisningen som avses i gymnasielagen. I grunderna behandlas även uppgörandet av den lokala läroplanen och dess innehåll, gymnasieutbildningens uppdrag och värdegrund, genomförandet av undervisningen, handledningen av och stödet för den studerande samt bedömningen av den studerandes lärande.

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 främjar gymnasieutbildningens syfte att i enlighet med gymnasielagen stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och aktiva samhällsmedlemmar. Gymnasieutbildningen ska i enlighet med Grunderna för gymnasiets läroplan ge de studerande beredskap för kontinuerligt lärande och personlig utveckling samt livskompetens och färdigheter för ett aktivt medborgarskap.