Suomeksi In English

Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1-2 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Titel: Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1-2 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014
Artikelnummer: 9789521366062
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 20,00 € (18,18 € moms 0 %)

Förlag: Utbildningsstyrelsen
Upplaga: 2019
Utgivningsår: 2019
Språk: svenska
Antal sidor: 31
Produktgrupp: Grunder för läroplaner och examina
Skolnivå: Yrkesutbildning
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: perusopetus, kieltenopetus, opetussuunnitelmat, peruskoulu, alakoulu
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är en nationell föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen, enligt vilken de lokala läroplanerna görs upp. Grunderna för läroplanen utgör en gemensam grund för de lokala planerna. Läroplansgrunderna styr ordnandet, genomförandet och utvecklingen av den grundläggande utbildningen och främjar en högklassig och jämlik grundläggande utbildning i hela landet.

Ändringarna och kompletteringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1-2 innehåller beskrivningar av läroämnets uppdrag, mål för undervisningen, mål för lärandet som härletts ur målen för undervisningen, innehåll som anknyter till målen samt mål för lärmiljöer och arbetssätt. I grunderna redogörs också för handledning, differentiering och stöd samt för bedömningen av elevens lärande i A1-språket i årskurserna 1-2.

Anordnaren av grundläggande utbildning ska utifrån de här grunderna göra upp en lokal läroplan före utgången av år 2019 och ta i bruk den lokala läroplanen i januari 2020.