Suomeksi In English

Tietosuojaseloste


INSAMLING AV UPPGIFTER:
Vi samlar in uppgifter om våra kunders inköp för att kunna erbjuda bättre service och utveckla vår nätbokhandel. Kunduppgifterna samlas in från kunderna själva i samband med beställningar.
 
PERSONUPPGIFTSANSVARIG:
Opetushallitus
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki

Representant för den personuppgiftsansvarige (kontaktperson)

Mai Tallgren
Sähköposti: julkaisut@oph.fi
Puhelin: 029 533 1000 (växel)

 
PERSONUPPGIFTSBITRÄDE:
Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinge

REGISTRETS NAMN: Kundregistret för Opetushallitus nätbokhandel

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: Behandling av beställningar, fakturering och indrivning, skötsel av kund- och servicerelationer, marknadskommunikation, underhåll och utveckling av servicen efter kundernas behov.

REGISTRETS UPPGIFTSINNEHÅLL: förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, telefonnummer, e-postadress, användarnamn.

UPPGIFTER OM ANVÄNDARE AV TJÄNSTEN: registreringsdatum, senaste inloggning, inköpsbeställningar, betalningssätt.
SEKRETESSEN I KUNDREGISTRET

Våra kunduppgifter förvaras i Kirjavälitys skyddade databas. Databasen är endast tillgänglig för sådana anställda på Kirjavälitys och XXX som underhåller nätbokhandeln och i en sådan omfattning som arbetsuppgifterna förutsätter. Vårt kundregister är belagt med absolut sekretess. Uppgifter lämnas ut till tredje part enbart om de har samband med tillhandahållandet av tjänsten, till exempel leveranser och eventuell indrivning. Sekretessen gäller tredje part på samma sätt som Kirjavälitys och förläggarens anställda. Uppgifter överförs inte till länder utanför EU och EES.
Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv, att yrka på rättelse av felaktiga uppgifter och att förbjuda användningen av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar, och att i övrigt åberopa sina rättigheter som tryggas genom personuppgiftslagen. Begäranden ska skickas till julkaisut@oph.fi.

ANVÄNDNING AV KAKOR
Med kaka (cookie) avses en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens enhet. Kakor innehåller ett individuellt ID med vilken användare kan identifieras.
Kakor används i nätbokhandeln för att producera tjänster och underlätta användningen av tjänster till exempel så att kunden nödvändigtvis inte behöver mata in inloggningsuppgifterna varje gång. Användare kan inte identifieras endast utifrån kakor. Vid behov kan användare förhindra användning av kakor genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Detta kan dock påverka hur webbplatsen