Suomeksi På svenska

Zooma in på samhällslära 7-9

Ehnström-Backas, Tina; Enqvist, Hanna; Stubbe, Marianne
Title: Zooma in på samhällslära 7-9
Authors: Ehnström-Backas, Tina (Author)
Enqvist, Hanna (Author)
Stubbe, Marianne (Author)
Product number: 9789521365652
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 31,00 € (28,18 € vat 0 %)

Publisher: Finnish National Agency for Education
Edition: 5. edition, 2024
Publication year: 2020
Language: Swedish
Pages: 208
Product family: Specialundervisning
Samhällslära
School Level: Upper comprehensive school
Zooma in på samhällslära 7-9 är ett läromedel som är lätt att läsa och lätt att förstå. Läromedlet lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. Det kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. Läromedlet täcker innehållet i läroplanen för samhällslära i årskurserna 7-9.

Läromedlet har en luftig layout och varje avsnitt har en likadan uppbyggnad och inleds av en helsidesbild som introduktion till avsnittets tema. Boken är indelad i fem större avsnitt som i sin tur är indelade i kapitel. Stor vikt har lagts vid begrepps- och läsförståelsen. Nya begrepp som är av central betydelse för innehållet finns förklarade bakom qr-koder som finns inne i boken i nära anknytning till den text där begreppet introduceras. I slutet av varje kapitel finns uppgifter som handlar om det senaste kapitlet. I slutet av avsnittet finns ett uppslag med uppgifter som berör hela avsnittet. Uppgifterna finns i tre olika kategorier för att underlätta differentiering. I boken finns faktarutor som ger tilläggsinformation om det aktuella temat eller som förklarar temat mera ingående.

Läromedlet kompletteras med material för läraren på Utbildningsstyrelsens webbplats. Materialet innehåller bl.a. undervisningstips, facit till uppgifterna, extra material för att träna begrepp och jobba med bilder samt stöd för elevernas självutvärdering.


Recommended products