Suomeksi På svenska

Zooma in på historia 7-9, del 2

Ehnström-Backas, Tina; Stubbe, Marianne
Title: Zooma in på historia 7-9, del 2
Authors: Ehnström-Backas, Tina (Author)
Stubbe, Marianne (Author)
Product number: 9789521363894
Product form: Paperback
Availability: Reprint of the book will be available approximately on 7.5.2024 and the book will be delivered when it is available again.
Price: 29,00 € (26,36 € vat 0 %)

Publisher: Finnish National Agency for Education
Series: Zooma in på
Edition: 5. edition, 2021
Publication year: 2018
Language: Swedish
Pages: 254
Product family: Specialundervisning
Historia
School Level: Comprehensive school
Zooma in på historia 7-9 är en läromedelsserie som är lätt att läsa och lätt att förstå. Läromedlen lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. De kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. Läromedelsserien består av två delar som täcker innehållet i läroplanen för historia i årskurserna 7-9.

Den andra delen i serien handlar om Finland, Europa, USA och delar av övriga världen under 1900-talet och i början av 2000-talet. Teman är bland annat mellankrigstiden, andra världskriget, kalla kriget, kvinnornas ställning i samhället och det moderna samhällets utveckling.

Boken består av 17 kapitel som har samma uppbyggnad som i den första delen. Varje kapitel inleds med en stor bild som ger en introduktion till temat och en tidslinje med viktiga händelser från kapitlet inplacerade. Bokens uppgifter är av olika slag, dels uppgifter där eleven hittar svaret direkt i texten, dels uppgifter där eleven även behöver använda sig av kunskap och färdigheter från andra ämnen. För den elev som vill läsa lite mera finns det även i denna bok Visste du att-rutor med extra information som ger en fördjupning i innehållet.

Läromedlen kompletteras med material för läraren och digitala uppgifter för eleven.


Recommended products