Suomeksi På svenska

Zooma in på historia 7-9, del 1

Ehnström-Backas, Tina; Österback, Mats
Title: Zooma in på historia 7-9, del 1
Authors: Ehnström-Backas, Tina (Author)
Österback, Mats (Author)
Product number: 9789521360411
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 29,00 € (26,36 € vat 0 %)

Publisher: Finnish National Agency for Education
Series: Zooma in på
Edition: 8. edition, 2023
Publication year: 2017
Language: Swedish
Pages: 216
Product family: Specialundervisning
Grundläggande utbildning
Historia
School Level: Comprehensive school
Zooma in på historia 7-9 är en läromedelsserie som är lätt att läsa och lätt att förstå. Läromedlen lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. De kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. Läromedelsserien består av två delar som täcker innehållet i läroplanen för historia i årskurserna 7-9.

Den första delen av två handlar om Finland och Europa under 1800-talet och i början av 1900-talet.

Boken består av 18 kapitel som alla har likadan uppbyggnad. Varje kapitel inleds med en stor bild som ger en introduktion till temat. I alla kapitel finns en tidslinje med viktiga händelser inplacerade som ger läsaren en helhetsbild av innehållet. Bokens uppgifter är av olika slag: dels uppgifter där eleven hittar svaret direkt i texten, dels uppgifter där eleven även behöver använda sig av kunskap och färdigheter från andra ämnen. För den elev som vill läsa lite mera finns det Visste du att-rutor med extra information som ger en fördjupning i innehållet.

Läromedlen kompletteras med material för läraren och digitala uppgifter för eleven.


Recommended products