Suomeksi På svenska

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 — Grunderna för läroplanen för gymnasieutbilning för unga

Title: Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 — Grunderna för läroplanen för gymnasieutbilning för unga
Product number: 9789521366246
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 35,00 € (31,82 € vat 0 %)

Publisher: Finnish National Agency for Education
Series: Föreskrifter och anvisningar 2019:2b
Edition: 2. edition, 2021
Publication year: 2019
Language: Swedish
Pages: 411
Product family: Grunder för läroplaner och examina
School Level: High school
Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 är en av Utbildningsstyrelsen fastställd föreskrift som ligger till grund för utbildningsanordnarens läroplansbeslut. Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 ger en gemensam grund för de lokala läroplanerna och främjar genomförandet av en jämlik undervisning i hela landet.

I Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 fastställs mål och centralt innehåll för mångsidig kompetens och för läroämnena samt för den övriga undervisningen som avses i gymnasielagen. I grunderna behandlas även uppgörandet av den lokala läroplanen och dess innehåll, gymnasieutbildningens uppdrag och värdegrund, genomförandet av undervisningen, handledningen av och stödet för den studerande samt bedömningen av den studerandes lärande.

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 främjar gymnasieutbildningens syfte att i enlighet med gymnasielagen stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och aktiva samhällsmedlemmar. Gymnasieutbildningen ska i enlighet med Grunderna för gymnasiets läroplan ge de studerande beredskap för kontinuerligt lärande och personlig utveckling samt livskompetens och färdigheter för ett aktivt medborgarskap.


Recommended products