Suomeksi På svenska

Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1-2 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Title: Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1-2 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014
Product number: 9789521366062
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 20,00 € (18,18 € vat 0 %)

Publisher: Finnish National Agency for Education
Edition: 2019
Publication year: 2019
Language: Swedish
Pages: 31
Product family: Grunder för läroplaner och examina
School Level: Ammatillinen koulutus
YSO - General Finnish ontology: perusopetus, kieltenopetus, opetussuunnitelmat, peruskoulu, alakoulu
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är en nationell föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen, enligt vilken de lokala läroplanerna görs upp. Grunderna för läroplanen utgör en gemensam grund för de lokala planerna. Läroplansgrunderna styr ordnandet, genomförandet och utvecklingen av den grundläggande utbildningen och främjar en högklassig och jämlik grundläggande utbildning i hela landet.

Ändringarna och kompletteringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 som berör undervisningen i A1-språket i årskurserna 1-2 innehåller beskrivningar av läroämnets uppdrag, mål för undervisningen, mål för lärandet som härletts ur målen för undervisningen, innehåll som anknyter till målen samt mål för lärmiljöer och arbetssätt. I grunderna redogörs också för handledning, differentiering och stöd samt för bedömningen av elevens lärande i A1-språket i årskurserna 1-2.

Anordnaren av grundläggande utbildning ska utifrån de här grunderna göra upp en lokal läroplan före utgången av år 2019 och ta i bruk den lokala läroplanen i januari 2020.


Recommended products