Mina och Ville på jakt efter etiken


Mina och Ville på jakt efter etiken

I lager

18,50


Livsåskådningskunskap

Satu Honkala, Antti Tukonen, Ritva Tuominen; övers. PasaNet Oy/Carin Grundy

Boken behandlar teman som ett gott liv, livsåskådning, etiska problem och relationen mellan människan och naturen.

Boken är avsedd för undervisningen i livsåskådning för sammansatta grupper i årskurserna 1-5, men bäst lämpar den sig för årskurserna 4-5.

Material för läraren (på finska) finns på adressen www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/opettajan_oppaat

83 s.
Produktion: Utbildningsstyrelsen 2010
Produktnummer: 1120014, ISBN 978-952-13-4599-9

Produkten ingår i denna serie: Mina och Ville
Utforska denna kategori: Religion och livsåskådningskunskap