Näin toteutan oppimiskokonaisuuksia - Lärområden i praktiken


Näin toteutan oppimiskokonaisuuksia - Lärområden i praktiken

Ei varastossa
Tuotteen toimituksessa saattaa olla viivettä.

39,00


Arja-Sisko Holappa, Maj-Len Engelholm ja Petra Packalen (toim.)

Vuonna 2016 käyttöön otetut esi- ja perusopetuksen perusteet uudistavat merkittävästi pedagogiikkaa. Perusteissa korostetaan holistista, eheytettyä opetusta sekä lasten aitoa osallisuutta ja toiminnan lapsilähtöisyyttä. Oppimiskokonaisuuksiin, laaja-alaiseen osaamiseen, työtapoihin, oppimisympäristöjen käyttöön sekä oppimista tukevaan arviointiin liittyvät tavoitteet muodostavat varsin vaativan pedagogisen toiminnan kehikon.

Kirja innostaa opettajia hyödyntämään opetuksessaan varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen pedagogisia vahvuuksia sekä kannustaa heitä yhdessä kollegoiden ja lasten kanssa rohkeasti kokeilemaan uusia lähestymistapoja. Se myös auttaa opettajia paremmin hahmottamaan perusteiden tavoitteita ja mahdollisuuksia. Julkaisu on monipuolisesti kuvitettu ja ideointiin kannustava kaksikielinen vinkkipankki, joka käsittelee mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä eheytetty opetus on? Mitä lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan? Millaista on lasten aito osallisuus opetuksen toteuttamisessa? Miten oppimiskokonaisuudet kytkeytyvät laaja-alaiseen osaamisen tavoitteisiin, työtapoihin ja oppimista tukevaan arviointiin? Mitä on pitkäkestoinen leikki? Miten opetuksessa otetaan huomioon esimerkiksi matemaattinen ajattelu, luonto tai digioppiminen?

De nya grunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen innebär en märkbar förnyelse av pedagogiken. I grunderna betonas helhetsskapande undervisning, barnens genuina delaktighet och verksamhet som utgår från barnet. Målen för lärområdena, den mångsidiga kompetensen, arbetssätten, lärmiljöerna och en bedömning som stöder lärande ställer rätt höga krav på den pedagogiska verksamheten.

Boken inspirerar lärarna att utnyttja de pedagogiska möjligheterna i den småbarnspedagogiska verksamheten och nybörjarundervisningen och uppmuntrar dem att modigt prova nya tillvägagångssätt tillsammans med kollegerna och barnen. Publikationen hjälper också lärarna att bättre förstå målen för grunderna och de möjligheter som de ger. Den är en rikt illustrerad och inspirerande tipsbank på två språk som behandlar bland annat följande frågor: Vad är helhetsskapande undervisning? Vad avses med verksamhet som utgår från barnet?  Vad innebär det att barnen är genuint delaktiga i undervisningen? Hur hänger lärområdena samman med målen för mångsidig kompetens, arbetssätten och en bedömningskultur som stöder lärande? Vad är långvarig lek?  Hur ska t.ex. matematiskt tänkande, naturen och digitalt lärande beaktas i undervisningen?


s.104
Tuotanto: Opetushallitus
Tuotenumero: 1400736ISBN: 978-952-13-6233-0 

Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös


Selaa myös nämä tuoteryhmät: Opetuksen kehittämisen materiaalit, Utveckling av undervisningen