Dialog 3. Individen och samhället


Dialog 3. Individen och samhället

Varastossa

22,00


Tuukka Tomperi, Juhani Niemelä; översättning Joel Backström

 

Dialog 3. Individen och samhället handlar om de många olika formerna av mänsklig gemenskap. I boken diskuteras människans växelverkan med sin sociala, politiska och naturliga omgivning, och olika livsåskådningsmässiga frågor i anslutning till den.

Boken är kursbok för gymnasiets tredje kurs i livsåskådningskunskap. Den diskuterar först mindre gemenskaper och går sedan vidare till det moderna samhället, den politiska verkligheten och vår globala framtid.

181 s.
Produktion: Utbildningsstyrelsen 2007
Produktnummer: 1120006, ISBN 978-952-13-2927-2

Kuuluu sarjaan: Dialog
Selaa myös nämä tuoteryhmät: Läromedel för gymnasiet, Dialog