Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003

29,00

 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2003 määrätään nuorille tarkoitetun lukio-opetuksen aihekokonaisuuksien, aineiden ja aineryhmien sekä muun lukiolaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Lisäksi siinä määrätään oppilaitoksen ja kodin yhteistyön sekä opiskelijahuollon keskeiset periaatteet ja opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet.

Lukion opetussuunnitelman perusteet on määräys, jonka pohjalta lukiokoulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmasta.

254 s.
Tuotanto: Opetushallitus 2003
Tuotenumero: 1200077, ISBN 952-13-1832-5