Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

Nimi Hinta
Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015
29,00 €

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 on Opetushallituksen määräys, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmasta. (Lue lisää)

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
20,00 €

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan. (Lue lisää)

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015
32,00 €

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 on Opetushallituksen määräys, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmasta.(Lue lisää)

Maahanmuuttajaoppilaiden opetus perusopetuksessa - Opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön
22,50 €

Julkaisun tarkoituksena on tukea opetussuunnitelman perusteiden maahanmuuttajien opetusta koskevien tavoitteiden toteuttamista koulussa (Lue lisää)

National Core Curriculum for Basic Education 2014
37,00 €

The core curriculum is a national regulation issued by the Finnish National Board of Education, on the basis of which the local curricula are drawn up. (Lue lisää)
 

National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care 2016
20,00 €

This National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care is a national regulation issued by the Finnish National Agency for Education. (Lue lisää)

National Core Curriculum for General Upper Secondary Schools 2015
32,00 €

National Core Curriculum for General Upper Secondary Schools 2015
National core curriculum for general upper secondary education intended for young people (Lue lisää)

National Core Curriculum for Pre-primary Education 2014
20,00 €

The National Core Curriculum for Pre-primary Education is a national regulation.(Lue lisää)

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011
8,90 €

Opetushallitus on 19.1.2011 päättänyt Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteista (Lue lisää)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
37,00 €

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antama määräys, jonka pohjalta paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. (Lue lisää)

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
20,00 €

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017 on Opetushallituksen määräys, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman eri taiteenaloille.(Lue lisää)

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
20,00 €

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017 on Opetushallituksen määräys, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman eri taiteenaloille.(Lue lisää)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
20,00 €

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan. (Lue lisää)