Opetuksen kehittämisen materiaalit

Nimi Hinta
Aggression portaat
28,00 €

Aggressiokasvatus on tärkeä osa kasvatusta (Lue lisää)

Arviointia toteuttamassa
45,00 €

Oppaassa lähestytään oppimisen arviointia perusopetuksessa ja opiskelijan arviointia lukiokoulutuksessa eri oppiaineiden ja erilaisten teemojen näkökulmista.(Lue lisää)

Eväitä, esimerkkejä ja kokemuksia - Luku- ja kirjoitustaidon opetus aikuisille maahanmuuttajille
22,00 €

Kirjan tavoitteena on välittää opettajille tietoa, käytännön työkaluja sekä tähän mennessä kertynyttä kokemusta luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta aikuisille maahanmuuttajille. (Lue lisää)

Kertokaa siitä lapsillenne
17,50 €

Kirja juutalaisten joukkotuhosta Euroopassa 1933-1945 (Lue lisää)

Koulusta oppimisen ympäristöksi - Työkaluja oppimisympäristöjen muutokseen
39,00 €

Julkaisu toimii oppaana koulurakentamisen ja koulun tilasuunnittelun parissa työskenteleville sekä oppimisympäristöjä kehittäville asiantuntijoille. (Lue lisää)

Käsityön työturvallisuusopas
22,00 €

Työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja määräykset ovat uusiutuneet (Lue lisää)

Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet
33,00 €

Kirjan tarkoituksena on antaa tietoa kaksi- ja monikielisten oppimisvaikeuksista sekä heille suunnatusta erityisestä tuesta (Lue lisää)

Musiikkipedagogin käsikirja
33,00 €

Kirja käsittelee vuorovaikutusta muun muassa musiikillisten tietojen ja taitojen oppimisen, kokemusten, tunteiden ja lahjakkuuden näkökulmasta.(Lue lisää)

Näin toteutan oppimiskokonaisuuksia - Lärområden i praktiken
39,00 €

Vuonna 2016 käyttöön otetut esi- ja perusopetuksen perusteet uudistavat merkittävästi pedagogiikkaa. (Lue lisää)

Opas aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen
31,00 €

Kirja välittää kouluttajille tietoa, käytännön työkaluja ja kokemuksia aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta (Lue lisää)

OPO 2  Opinto-ohjaajan käsikirja
38,00 €

OPO 2 on tarkoitettu opinto-ohjaajien työn ja paikallisten ohjaussuunnitelmien päivittämisen tueksi. (Lue lisää)

Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen
32,90 €

 

Kirja tarkastelee lapsen mielekkään oppimisen ja kehityksen ehtoja sekä niitä tukevia pedagogisia käytänteitä varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen kentillä. (Lue lisää)

Oppimista tukevat ympäristöt
26,50 €

Oppimista tapahtuu kaiken aikaa ja lähes kaikkialla (Lue lisää)

Pientä säätöö!!
17,00 €

Kirjanen kannustaa nuoria pohtimaan hyvien tapojen ja tekojen merkitystä elämässä. (Lue lisää)

Romani ja terveyspalvelut
22,00 €

Romani ja terveyspalvelut on selkeä ja käytännönläheinen opas kaikille terveydenhuollon ammattilaisille.(Lue lisää)

Romanilapsen kohtaaminen esi- ja perusopetuksessa
22,00 €

Tämä opas on tarkoitettu opetushenkilöstön avuksi romanilasten kohtaamisessa esi- ja perusopetuksessa (Lue lisää)

Saako olla suomea? - Opas suomi toisena kielenä -opetukseen
28,00 €

Opas sisältää ajankohtaista tietoa toisen kielen oppimisen kulusta ja uuden tutkimustiedon soveltamismahdollisuuksista suomi toisena kielenä -opetukseen (Lue lisää)

Seksuaalisuuden portaat
35,00 €

Suunnitelmallisen ja ikätasoisen seksuaalikasvatuksen avulla lapsi tai nuori oppii tietoja, taitoja ja asenteita, jotka auttavat häntä kehittämään omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsensä suojelemiseen tarvittavia valmiuksia.

(Lue lisää)

Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen
34,00 €

Tämä kaksiosainen opas on tehty osana Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten riskitekijät, korjausratkaisut ja -prosessi -tutkimushanketta (Lue lisää)

 

Suomi hallussa? - Perusopetuksen päättöarvioinnin opas suomi toisena kielenä -opettajille
33,50 €

Suomi hallussa? Perusopetuksen päättöarvioinnin opas suomi toisena kielenä -opettajille on oiva väline S2-oppilaan kielitaidon arviointiin peruskoulun päättövaiheessa (Lue lisää)

Säveltäjäksi kasvattaminen
34,70 €

Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen. (Lue lisää)

Tasolta toiselle
32,00 €

Kirja välittää opettajille tietoa, käytännön työkaluja sekä tähän mennessä kertynyttä kokemusta eurooppalaisen viitekehyksen soveltamisesta suomi toisena kielenä -opetuksessa (Lue lisää)

Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen
34,90 €

Miten kieltä opitaan? Mitä on tilanteinen kielitaito ja mitä se tarkoittaa S2-opetuksessa? Miten opetan ryhmiä, joissa on monikielisiä oppilaita? (Lue lisää)

Yhteistä kieltä luomassa
33,00 €

Nykykoulu on todellinen kulttuurien ja kielten kohtauspaikka (Lue lisää)