Uskonto ja elämänkatsomustieto

Nimi Hinta
20,00 €

Ilmestyy alkuvuodesta 2018

Harjoituskirjan tehtävät antavat uuden opetussuunnitelman (OPS2016) mukaisia haasteita eri ikäisille ja tasoisille oppilaille.(Lue lisää)

 

Aksios 1 -tekstikirja Ortodoksinen uskonto 1. luokalle
26,00 €

Uusi oppimateriaalisarja käsittelee opittavia asioita usealla eri tasolla: jokainen luku sisältää tiivistelmän, jota laajentavat varsinainen teksti, tietolaatikot, kuvatekstit ja sanojen selitykset sekä verkossa tarjottava lisämateriaali. (Lue Lisää)

Islam - yhteinen uskomme
23,00 €

Islam - yhteinen uskomme on tehty muslimien oppikirjaksi islamin opetukseen peruskoulussa (Lue lisää)

Juutalainen maailmani
17,50 €

Teos on tarkoitettu Juutalaisen koulun oppikirjaksi, mutta se antaa myös selkeät perustiedot juutalaisuudesta jokaiselle asiasta kiinnostuneelle ja soveltuu erinomaisesti käytettäväksi muidenkin koulujen uskonnonopetuksen yhteydessä (Lue lisää)

Juutalaiset juhlapäivät
17,50 €

Kirjassa esitellään raamatulliset ja juutalaiseen varhaishistoriaan pohjautuvat sekä toisen maailmansodan jälkeen käyttöön tulleet juhlapäivät (Lue lisää)

Katolisen oppilaan kirja
29,00 €

Kirjassa selitetään aakkosjärjestyksessä, tiiviissä muodossa yleistä kirkollista, erityisesti katolista ja raamatullista käsitteistöä (Lue lisää)

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä
18,50 €

Elämänkatsomustiedon oppikirjasarjan kolmas osa (Lue lisää)

Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus
18,50 €

Tätä elämänkatsomustiedon kirjaa voi käyttää erilaisissa 1 (Lue lisää)

Miina, Ville ja oikeudenmukaisuus
18,50 €

Tämä opiskeluaineisto on elämänkatsomustiedon Miina ja Ville -sarjan neljäs ja viimeinen osa, jota voi käyttää erilaisissa 1.-5. luokkien yhdysryhmissä.(Lue lisää)

Miina, Ville ja vintiöt - Elämänkatsomustieto
18,50 €

Tämä kirja on elämänkatsomustiedon opiskeluaineisto, jota voi käyttää erilaisissa 1.–5. -luokkien yhdysryhmissä. (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Ajan pyhittäminen -oppi- ja tehtäväkirja
22,00 €

Kirjassa tutustutaan kirkon opetukseen ajan pyhittämisestä (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Kirkko elää -tehtäväkirja 6. luokalle
10,50 €

Ortodoksisen uskontokirjan Minun kirkkoni 6 (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Kirkon jäsenenä -oppikirja 9. luokalle
22,00 €

Kirja koostuu kolmesta eri aihepiiristä: uskonopista, etiikasta ja liturgiikasta (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Kohti kirkon elämää -oppikirja 3. ja 4. luokalle
44,00 €

Oppikirja sisältää raamatunkertomuksia, kirkkotietoutta, rukouksia ja veisuja (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Kohti kirkon elämää -tehtäväkirja 3. luokalle
10,50 €

Ortodoksisen uskontokirjan Kohti kirkon elämää 3 (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Kohti kirkon elämää -tehtäväkirja 4. luokalle
10,50 €

Ortodoksisen uskontokirjan Kohti kirkon elämää 4 (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Minun kirkkoni -oppikirja 5. luokalle
22,00 €

Viidennen luokan oppikirja opastaa käyttämään Raamattua (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Minun kirkkoni -tehtäväkirja 5. luokalle
10,50 €

Tehtäväkirja sisältää monipuolisia, Minun kirkkoni -oppikirjan teemoihin liittyviä tehtäviä (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Minun kirkkoni opettajan opas 5. luokalle
30,00 €

Oppaan tarkoituksena on helpottaa ortodoksisen uskonnon opettajaa esimerkiksi yhdysluokkaopetuksessa (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Raamattu ja uskontojen maailma -oppikirja 8. luokalle
22,00 €

Ortodoksisen uskonnon oppikirja 8 (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Sofia esikoululainen
15,00 €

Työkirja esikoululaiselle (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja - Sofian elämää -oppikirja 1. ja 2. luokalle
37,00 €

Ortodoksisessa uskontokirjassa seurataan Sofian ja hänen perheensä elämää kirkkovuoden aikana (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja -Kirkko elää -oppikirja 6. luokalle
22,00 €

Oppikirja syventää oppilaan raamatuntuntemusta ja perehdyttää hänet ortodoksisen kirkon liturgiikkaan eli jumalanpalveluksiin (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja Kirkkohistoria - Oppikirja 7. luokalle
22,00 €

Kirja tarkastelee kristillisen kirkon historiaa erityisesti ortodoksisen kirkon historiallisten vaiheiden kautta (Lue lisää)

Ortodoksinen uskontokirja Sofian elämää - Tehtäväkirja 1. ja 2. luokalle
17,50 €

Samaan kirjaan on nyt yhdistetty sekä ensimmäisen luokan että toisen luokan tehtävät (Lue lisää)

Ortodoksisen uskontokirjan - Kohti kirkon elämää  - Opettajan opas 3. ja 4. luokille
69,00 €

Oppaan tavoitteena on helpottaa opettajan tuntityöskentelyä antamalla lisävirikkeitä ja taustatietoja oppikirjan Kohti kirkon elämää käsittelyyn (Lue lisää)

Pyhät perinteet - Ortodoksinen uskontokirja
32,00 €

Pyhät perinteet on selkokielinen ortodoksisen uskonnon oppikirja, joka kattaa tiivistetysti perusopetuksen opetussuunnitelman keskeiset oppisisällöt. (Lue lisää)

Salam  - islamin polku 3-4
37,00 €

Salam – islamin polku 3-4 on on toinen osa islamin uskonnon oppikirjasarjasta, jonka sisällöt on laadittu perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta.(Lue lisää)

Salam - islamin polku 1-2
37,00 €

Salam – islamin polku on uusi oppikirjasarja peruskoulun islamin uskonnon opetukseen. Salam tarkoittaa suomeksi rauhaa.(Lue lisää)

Salam - islamin polku 1-2 -tehtäväkirja
12,00 €

Tehtäväkirja soveltuu käytettäväksi vuorotteluperiaatteella yhdessä tekstikirjan kanssa.(Lue lisää)

Salam - islamin polku 3-4 -tehtäväkirja
12,00 €

Tehtäväkirja sopii käytettäväksi vuorotteluperiaatteella yhdessä tekstikirjan kanssa.(Lue lisää)

Salam - islamin polku 5-6
42,00 €

Salam – islamin polku 5–6 on islamin uskonnon oppikirjasarjan kolmas osa. (Lue lisää)

Siriuksen alla
29,00 €

Siriuksen alla on helppotajuinen luku- ja tehtäväkirja alakoulun monikulttuurisuuskasvatukseen ja elämänkatsomustiedon aiheiden käsittelyyn.(Lue lisää)

Yläkoulun katolinen uskonto
52,00 €

Yläkoulun katolinen uskonto on peruskoulun 7 (Lue lisää)