Tekniikan ja liikenteen ala

Nimi Hinta
Biogeeni   Ammatillista biokemiaa ja geenitekniikkaa
32,00 €

Biogeeni on biokemian ja geenitekniikan oppikirja ammatilliseen peruskoulutukseen.(Lue lisää)

Elintarvikealan perusteet - Työtieto ja ohjeet
40,50 €

Oppikirja sisältää elintarviketeknologian, maidonjalostus-, liha- ja leipomoalan työohjeet sekä elintarvikkeiden valmistuksessa tarvittavan tietopuolisen asian. (Lue lisää)

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus
28,00 €

Tuote on ensimmäinen suomalainen alan oppikirja.(Lue lisää)

Inhimillisten tekijöiden hallinta lentoteknisessä työssä
32,00 €

Suoritukseemme vaikuttaa aina ympäristöstä, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja oman suorituskykymme rajallisuudesta aiheutuvia tekijöitä, joilla on vaikutusta toimintamme laatuun ja luotettavuuteen (Lue lisää)

Kaivos- ja louhintatekniikka
45,00 €

Kaivos- ja louhintatekniikka on perusoppikirja kaivos- ja louhintatoiminnasta.

(Lue lisää)
 

Kemiallinen metsäteollisuus 2 - Paperin ja kartongin valmistus
34,50 €

Kemiallinen metsäteollisuus -kirjasarja antaa lukijalle laajan kokonaiskuvan kemiallisen metsäteollisuuden tuotantotekniikan perusteista (Lue lisää)

Kemiallinen metsäteollisuus 3 - Paperin ja kartongin jalostus
34,50 €

Kemiallinen metsäteollisuus -kirjasarja antaa lukijalle laajan kokonaiskuvan kemiallisen metsäteollisuuden tuotantotekniikan perusteista (Lue lisää)

Kemian laskut laboratoriossa
28,00 €

Kirjassa kerrataan kemian laskujen kannalta tärkeitä peruskäsitteitä, käsitellään liuoksen pitoisuuden yksiköt, hapot ja emäkset sekä liukoisuus (Lue lisää)

Kestävä rakentaminen - kosteudenhallinta ja energiatehokkuus
25,00 €

Kestävä rakentaminen on selkeä ja havainnollinen rakentamisen oppikirja.(Lue lisää)

Kivitekniikka 1
27,00 €

Kirja on tarkoitettu kivialaa aloittaville opiskelijoille (Lue lisää)

Kivitekniikka 2 - Ympäristö- ja rakennuskivien asentaminen
19,50 €

Kirja on tarkoitettu kivialan perustutkintokoulutuksen ja ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen oppikirjaksi kiviasennuksen osalta (Lue lisää)

Kone- ja prosessiautomaation kunnossapito
34,00 €

Kone- ja prosessiautomaation kunnossapito sopii oppimateriaaliksi automatiikan ammatilliseen peruskoulutukseen. (Lue lisää)

Kumitekniikka
28,00 €

Kirja on ensimmäinen suomenkielinen kumitekniikkaa käsittelevä oppikirja (Lue lisää)

Kylmälaitoksen suunnittelu
37,00 €

Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi kylmämestarin erikoisammattitutkinnon suunnitteluosioon, mutta lähtökohtana on ollut soveltuvuus myös muuhun kylmäalan koulutukseen sekä erityisesti käsikirjaksi alan ammattilaisille.(Lue lisää)

Kylmätekniikan perusteet
29,00 €

Oppikirja on tehty käytettäväksi talotekniikan perustutkinnon kylmäasennus suuntautumisvaihtoehdon koulutuksessa.(Lue lisää)

Laboratorioalan analyyttinen kemia
33,00 €

Kirja on tarkoitettu laboratorioalan perustutkinnon oppimateriaaliksi (Lue lisää)

Laboratorioalan fysiikka ja fysikaalinen kemia
29,00 €

Kirjassa esitetään selkeästi laboratorioalan fysiikan, fysikaalisen kemian ja materiaalien testauksen ydinasiat, kuten mittausympäristö, mekaniikka, olomuodot, lämpöenergia, seokset, ääni, valo ja muu sähkömagneettinen säteily, radiokemia, sähkö ja sähkökemia. (Lue lisää)

Lentotekniikan perusteet
31,50 €

Kirjassa kuvataan lentokoneiden toimintaympäristö ja toimintaperiaatteet sekä esitellään lentokoneiden rakenteet ja järjestelmät (Lue lisää)

Levitysoppi levy- ja peltisepille
32,00 €

Oppikirja käsittelee kappaleen vaipan piirtämistä alkaen viiva viivalta piirtämisestä, mutta edeten osaamisen ja kokemuksen karttuessa yhä kokonaisvaltaisempiin levityskuviin (Lue lisää)

Liha-alan ammattioppi
33,50 €

Kirja sisältää tärkeimmät osa-alueet liharaaka-aineesta ja sen käytöstä erilaisten lihajalosteiden valmistuksessa (Lue lisää)

Logistiikan perusteita ammattikuljettajakoulutukseen
31,50 €

Kirja on tarkoitettu oppimateriaaliksi logistiikan perustutkintoon ja ammattikuljettajien koulutukseen (Lue lisää)

LVI-tekniikka - Korjausrakentaminen
28,00 €

Kirjassa perehdytään käytännönläheisesti lämmitys-, vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtojärjestelmien korjaus- ja parannusratkaisuihin (Lue lisää)

Maanmittauslaskennan perusteet
26,00 €

Kirja on tarkoitettu maanmittauslaskennan oppimateriaaliksi kaikille maanmittausalan koulutustasoille (Lue lisää)

Maastomittauksen perusteet
28,00 €

Kirjassa annetaan yleiskuva maanmittaustekniikan maastotehtävistä sekä siinä käytettävistä mittaustavoista- ja laitteista (Lue lisää)

Maidon matkassa
31,50 €

Oppikirja on tarkoitettu perustaksi meijerialan ammatilliseen koulutukseen (Lue lisää)

Merenkulun perusteet 1 - Rannikolta avomerelle
41,50 €

Teos sisältää vahtiperämiehen koulutuksen oppimäärän lukuunottamatta vuorovesioppia. (Lue lisää)

Merenkulun perusteet 2 - Merimiestaito
29,00 €

Teos sisältää merenkulun perustutkinnon vahtimiehen, vahtiperämiehen ja vahtikonemestarin koulutusohjelman merimiestaito ja johtaminen opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt siten kuin kansainvälinen alan yleissopimus edellyttää (Lue lisää)

Metsästä tuotteeksi
54,00 €

Ilmestyy 11/2018

Oppikirja on kattava oppi- ja käsikirja puualan opintoihin. (Lue lisää)

Muovitekniikan perusteet
32,00 €

Kirjassa käsitellään mm. muovituotteiden valmistus- ja testausmenetelmiä, muovituotteiden korjaamista sekä viimeistelytekniikoita (Lue lisää)

Naisten vaatteiden sarjonta
28,00 €

Sarjonta eli gradeeraus on vaatteiden peruskaavojen tai kuositeltujen kaavojen muuttamista eri kokoihin käsin tai tietokoneen avulla (Lue lisää)

Numeerisesti ohjatut työstökoneet
34,00 €

Kirja on alan ammatillisen perustukinnnon mukaisiin syventäviin opintoihin suunniteltu perusteos (Lue lisää)

Nuohoojan käsikirja
30,50 €
Oppikirja antaa kattavat perustiedot nuohoojan ammatista, työstä, työvälineistä, työtavoista, työn laadusta ja työsuojelusta (Lue lisää)
Orgaanisen kemian synteesimenetelmät ja mikrokemialliset työtavat
34,00 €

Kirja on tarkoitettu orgaanisen kemian perinteisten synteesimenetelmien oppikirjaksi ja mikrokemiallisten laboratoriotekniikoiden ohjekirjaksi laboratorioalan ja prosessiteollisuuden opintoihin. (Lue lisää)

Painoviestinnän tekniikka
30,50 €

Painoviestinnän tekniikka on uusi oppi- ja käsikirja graafisen tekniikan maailmaan (Lue lisää)

Perinteinen verhoilu
32,00 €

Perusteos huonekaluverhoilusta (Lue lisää)

Pientalolämmityksen huolto ja kunnossapito
24,50 €

Kirja opastaa lämmityslaiteasentajaksi opiskelevaa ymmärtämään lämmitysjärjestelmiä ja niiden kunnossapitoa, laitteiden toimintaa, huoltoa ja toimintahäiriöitä (Lue lisää)

Pinnalla 1 Nykyaikainen ja perinteinen pintakäsittely
32,50 €

Kirja tarjoaa vaihtoehtoja nykyaikaisten ja perinteisten maalien valintaan.(Lue lisää)

Pinnalla 2 Metallituotteiden maalaus
32,00 €

Kirja sisältää käytännönläheiset, kattavat perustiedot metallien esikäsittely- ja maalausmenetelmistä ja laitetekniikasta sekä työsuojelusta.(Lue lisää)

Pinnalle - Maalaustyön perustaidot
28,00 €

Kirja on tarkoitettu pintakäsittelyalan ensimmäisen vuoden opiskelijalle sekä muille alasta kiinnostuneille (Lue lisää)

Prosessisuureiden mittaustekniikka
27,00 €

Prosessisuureiden mittaustekniikka -oppikirja on tarkoitettu käytettäväksi kemiantekniikan ja paperiteollisuuden sekä soveltuvin osin myös sähköalan perustutkinnon opinnoissa (Lue lisää)

Prosessitekniikka
37,00 €

Oppikirja on tarkoitettu käytettäväksi prosessiteollisuuden perustutkinnon kemiantekniikan koulutusohjelman sekä vastaavan aikuiskoulutuksen opinnoissa. (Lue lisää)

 

Puukkoseppä
28,00 €

Kirja käsittelee puukon käsityömäistä valmistamista (Lue lisää)

Tulossa uudistettu painos, arvioitu ilmestyvän loppuvuodesta 2018.

Puutuoteteollisuus 1 - Tekniset ja taloudelliset perusteet
32,00 €
Teos tarjoaa puualan ammatillisen peruskoulutuksen aloittajille tarpeelliset tekniset ja taloudelliset perusteet alan (klusterin) kuvauksesta ja toiminnan perusteista metalli-, terä-, CNC- ja hydrauli-, sähkö- ja automaatioteknisiin perusteisiiin sekä alakohtaisiin pölypoiston, ympäristövaikutusten, puunkorjuun, työympäristön ja yrittämisen ongelmiin. (Lue lisää)
Puutuoteteollisuus 2 - Raaka-aineet ja aihiot
25,00 €

Teos tarjoaa puualan ammatillisen peruskoulutuksen aloittajille ja tietojaan päivittäville soveltuvaa tietoa puusta ja sen käyttäytymisestä, laatuluokituksesta, kuivauksesta, modifioinnista, pintakäsittelystä, liimauksesta ja liimoista. (Lue lisää)

Puutuoteteollisuus 3 - Puusepänteollisuus
32,00 €

Teos on tarkoitettu oppikirjaksi puualan ammatillisessa peruskoulutuksessa puusepänteollisuuden eri aloille erikoistuville ja tietojaan päivittäville (Lue lisää)

Puutuoteteollisuus 4 - Puulevytuotanto
32,00 €

Kirja on aikaisemmin Puulevytuotanto-nimellä julkaistun oppikirjan 3 (Lue lisää)

Puutuoteteollisuus Abc
27,00 €

Tässä kirjassa tuodaan esille puun erilaisia käyttökohteita ja millaiset rakenteet sopivat mihinkin käyttökohteeseen (Lue lisää)

Puuvene
31,00 €

Puuveneen rakentaminen on monipuolinen ja perinteinen käsityöala (Lue lisää)

Rakennuspeltityön ammattilaiseksi
25,00 €

Kirjassa käsitellään rakennuspeltisepän ammatin perusasioita: materiaaleja ja niiden käyttöä rakennusten eri osissa, kuten muoto-, poimulevy- ja konesaumakatoissa, julkisivuissa, suojapellityksissä ja sadevesijärjestelmissä. (Lue lisää)

Rakentavaa suomea - Rakennusalan oppikirja maahanmuuttajille
15,50 €

Kirja on tarkoitettu rakennusalan alkeisoppikirjaksi maahanmuuttajille (Lue lisää)

Sepän taidot
27,00 €

Sepän taidot ovat luonnonlakien soveltamista hyötykäyttöön (Lue lisää)

 

Sovitus ja muotoilu
28,00 €

Kirja sisältää perustiedot naisten vaatteiden sovittamisesta ja muotoilusta (Lue lisää)

Suihkumoottorit
26,00 €

Oppikirjassa käsitellään turbiinimoottoreitten kehityshistoriaa, moottorin toimintaperiaatetta, kaasuturbiinisovelluksia, suihkumoottorien rakennetta ja moottorin tehonsäätöjärjestelmää sekä moottorin alajärjestelmiä: polttoaineen säätöjärjestelmä, ahtimen säätöjärjestelmä, voitelujärjestelmä, sytytys- ja käynnistysjärjestelmä sekä suihkujarru (Lue lisää)

Suomalainen puukerrostalo  - Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen
32,00 €

Puukerrostalorakentamisen käytännönläheinen opas antaa lukijalleen puukerrostalorakentamisen laaja-alaiset perustiedot yli perinteisten ammattikuntarajojen. (Lue lisää)

 

Teknisen eristäjän käsikirja
35,50 €

Teknisen eristäjän käsikirja on tarkoitettu oppikirjaksi  ja hakuteokseksi alaa opiskeleville, alalla työskenteleville ja muille teknisestä eristämisestä kiinnostuneille. (Lue lisää)

Varastoalan ammattilaiseksi
20,00 €

Kirja on suunnattu opiskelijoille, jotka opiskelevat varastonhoitajiksi.(Lue lisää)

Verhoilun perusteet
32,00 €

Kirjassa käsitellään verhoilun perusteita sekä Suomessa yleisesti käytettäviä teollisen verhoilun materiaaleja ja -työtapoja (Lue lisää)

Voimalaitostekniikka
43,00 €

Kirjassa esitellään sähköä tuottavien voimalaitosten ja niiden tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet.(Lue lisää)