Suomeksi In English

Dialog 3 Individen och samhället

Tomperi, Tuukka; Niemelä, Juhani
Titel: Dialog 3 Individen och samhället
Originaltitel: Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä
Författare: Tomperi, Tuukka (Författare)
Niemelä, Juhani (Författare)
Backström, Joel (Översättare)
Artikelnummer: 9789521329272
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Slut hos förlaget
Pris: 23,10 € (21,00 € moms 0 %)

Originaltitel: Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä
Förlag: Utbildningsstyrelsen
Serie: Dialog
Upplaga: 2007
Utgivningsår: 2007
Språk: svenska
Antal sidor: 181
Produktgrupp: Gymnasiet
Skolnivå: Gymnasiet
Dialog är en läroboksserie för livsåskådningskunskap på gymnasiet. Läroboksserien följer en tidigare läroplan.

Läroboksserien innehåller tre delar: Ett gott liv, Kunskap och världsbild samt Individen och samhället.

Dialog utvecklar reflekterande, självständigt och kritiskt tänkande hos läsaren. Det här görs bland annat genom att beskriva konkreta livssituationer och alternativa synsätt. I den första delen behandlas val som var och en ställs inför i livet samt olika bilder av ett gott liv. Möten mellan kulturer och förhållandet mellan självständigt tänkande och olika världsbilder diskuteras i den andra delen. I den sista delen granskas människan i växelverkan med sin sociala, politiska och naturliga omgivning.